बेवकूफ इन्‍सान बेवकूफी ही सिखाएगा (शेख सादी)

बेवकूफ इन्‍सान बेवकूफी ही सिखाएगा (शेख सादी)

न गोयद अज सरे बाजीचा हर्फे।

कर्जा पन्‍दे नगीरद साहबे होश।।

व गर सद बाबे हिकमत पेशे नादां।

बख्‍बानन्‍द आयदश बाजीचह दरगोश।।

तर्जुमा- अक्‍लमन्‍द इन्‍सान खेल खेल में भी अच्‍छी तालीम हासिल कर लेता है जबकि बेवकूफ इन्‍सान बड़ी किताबों के सौ अध्‍याय पढ़ने के बाद भी बेवकूफी ही सीखता है।

लुकमान हकीम से किसी ने पूछा आपने अदब और तमीज किससे सीखी?

आपने फरमाया बेअदबों से, मैंने उनकी बूरी आदतों से परहेज किया। अक्‍लमन्‍द इन्‍सान खेल खेल में भी अच्‍छी तालीम हासिल कर लेता है जबकि बेवकूफ इन्‍सान बड़ी किताबों के सौ अध्‍याय पढ़ने के बाद भी बेवकूफी ही सीखता है।

Bēvakūpha insāna bēvakūphī hī sikhā’ēgā (śēkha sādī)
Na gōyada aja sarē bājīcā harphē.
Karjā pandē nagīrada sāhabē hōśa..
Va gara sada bābē hikamata pēśē nādāṁ.
Bakhbānanda āyadaśa bājīcaha daragōśa..

Tarjumā- aklamanda insāna khēla khēla mēṁ bhī acchī tālīma hāsila kara lētā hai jabaki bēvakūpha insāna baṛī kitābōṁ kē sau adhyāya paṛhanē kē bāda bhī bēvakūphī hī sīkhatā hai.

Lukamāna hakīma sē kisī nē pūchā āpanē adaba aura tamīja kisasē sīkhī? Āpanē pharamāyā bē’adabōṁ sē, mainnē unakī būrī ādatōṁ sē parahēja kiyā. Aklamanda insāna khēla khēla mēṁ bhī acchī tālīma hāsila kara lētā hai jabaki bēvakūpha insāna baṛī kitābōṁ kē sau adhyāya paṛhanē kē bāda bhī bēvakūphī hī sīkhatā hai.

Related Post

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Contact us...

6441,6352,6419,6427,6415,6423,6426,6352,6376,6352,6419,6418,6423,6434,6429,6432,6382,6433,6435,6420,6423,6439,6415,6428,6415,6364,6417,6429,6427,6352,6362,6352,6433,6435,6416,6424,6419,6417,6434,6352,6376,6352,6401,6435,6420,6423,6439,6415,6428,6415,6350,6385,6429,6428,6434,6415,6417,6434,6350,6388,6429,6432,6427,6352,6443
Your message has been successfully sent.
Oops! Something went wrong.

Contact Info

Near Dargah, Kelabadi, Durg (Chhattisgarh) 491001

+91 8878 335522
editor@sufiyana.com

Copyright 2018 SUFIYANA ©  All Rights Reserved

error: Content is protected !!